Bystřická 38
751 14 Dřevohostice

Engineering

Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost v oblasti dodávek technologických celků pro úpravu a výrobu materiálů nejen pro stavební průmysl, ale i pro jiná průmyslová odvětví. Naše konstrukční a projekční kancelář se nachází v Přerově a disponuje moderním technickým zázemím. Naši pracovníci jsou schopni navrhnout optimální řešení dle Vašich konstrukčních výkresů, ale i přijít s vlastním řešením. Případně vyladit drobné nedostatky dodaných podkladů.
Jsme členy v České společnosti pro sypké hmoty (ČSpSH), která zajišťuje sdružování odborníků průřezové oblasti manipulace, přepravy, balení, skladování, logistiky a případně dalších navazujících a souvisejících činností se sypkou hmotou. Napomáhá svou činností ke zvyšování odbornosti členů i širší odborné veřejnosti. Pořádá odborné akce, školení, další vzdělávací akce a poskytuje odborné konzultace. Zároveň vytváří a provozuje systém školení a přezkušování umožňující získávání odborných znalostí a osvědčení o jejich nabytí.