Kontakt

DSD-Dostál, a.s.

Bystřická 38, 751 14 Dřevohostice

 

IČ: 25386832, DIČ: CZ25386832

1. ledna 1998, B 1724 vedená
u Krajského soudu v Ostravě
Upsaná výše ZK 6.608.000,- Kč
Splaceno: zcela

 

Tel: +420 581 711 337

E-mail: info@dsd-dostal.cz

Testovací zkušebna

Disponujeme testovacím zařízením pro ověření dopravitelnosti práškových hmot. Jsme schopni zjišťovat:
  • kontinuitu, resp. diskontinuitu materiálového toku práškových hmot mechanickou dopravou a to na principu šneku.
  • kontinuitu, resp. diskontinuitu materiálového toku práškových hmot fluidní dopravou, tzn. „ztekucením“ práškové hmoty tlakovým vzduchem.
  • koeficient přestupu tepla ve dvou konstrukčních typech chladičů sypké hmoty, pro správné určení potřebné velikosti chladící plochy a určení potřebného množství chladícího média za účelem efektivního ochlazení práškové hmoty.
Simulačním programem EDEM optimalizujeme konstrukční návrhy dopravních a skladovacích zařízení sypkých hmot.