Automatizace odběru vzorku

Obecné informace

Vzorkování tvoří v současnosti nezbytnou součást technologické kontroly moderních zpracovatelských průmyslových odvětví jako je např. průmysl stavebních hmot, průmysl chemický a těžba rud, hornin a paliv.

Pro potřebu kontroly kvality sypkých hmot je nutné v průběhu výroby odebrat reprezentativní vzorek a podrobit jej zkouškám v laboratoři, popř. uchovat jej jako doklad kvality. Za tímto účelem firma DSD - Dostál, a. s. vyvinula různé typy vzorkovacích zařízení vč. následné úpravy vzorků.

Vzorkovací stanice fy DSD – Dostál, a. s. představují soustavu strojních zařízení zabezpečujících odběr dílčích vzorků, úpravu zrnitosti, dělení materiálového toku, homogenizaci, dopravu odpadní části a uchování finálních vzorků.

Odběrové prvky jsou reprezentovány šnekovými, pístovými, žlabovými, lopatkovými a kladivovými vzorkovači.

Úprava zrnitosti vzorku je reprezentována kladivovým drtičem s úpravou proti lepení a abrazivitě. Výstupní zrnitost je (0-10) mm.
Dělení materiálového toku je reprezentováno kontinuálnimi talířovými nebo trubkovými děliči, které umožňují zmenšit materiálový v poměru od 4:1 až po 40:1.

Homogenizace dílčích vzorků je reprezentována homegenizátorem o užitečném objemu 20 dm3. Příprava časově-průměrného vzorku je velmi důležitým prvkem celé vzorkovací stanice.

Finální vzorek představující žádaný výstup vzorkovací stanice je vydávkován z homogenizátoru do sběrné nádoby nebo do systému sběrných nádob umístěných v karuselu.

Vzorkovací stanice mohou být připojeny na systém potrubní pošty, zabezpečující dopravu finálního vzorku z místa odběru do místa vyhodnocení např. laboratoře.

Odběr vzorků lze provést:

 • ze skluzů
 • z dopravních vzdušných (fluidních) žlabů
 • z pásových dopravníků

Možnost výběru systému řízení vzorkovacích stanic (ALLEN BRADLEYTM, SIEMENSTM)

Typy vzorkovacích stanic podle zrnitosti a způsobu vyhodnocení:

1. pro bodové vzorky

 • VSR/vzorkovací stanice šneková, ruční (zrnitost 0 – 3 mm)
 • SSM/vzorkovací stanice šneková, automat (zrnitost 0 – 3 mm)
 • FSM/vzorkovací stanice žlabová, automat (zrnitost 0 – 1 mm)
 • LO/vzorkovací stanice lopatková, automat (zrnitost 0 – 40 mm)
 • KLT/vzorkovací stanice kladivová, automat (zrnitost 0 – 10 mm)
 • PVZ/vzorkovací stanice pístová, automat (zrnitost 0 – 3 mm)

2. pro průřezové vzorky

 • ASS/vzorkovací stanice šneková, s homogenizátorem a pístovým vzorkovačem
 • AFS/vzorkovací stanice žlabová, s homogenizátorem a pístovým vzorkovačem
 • ALOS/vzorkovací stanice lopatková, s drtičem, děličem, homogenizátorem a pístovým vzorkovačem
 • KDDS/vzorkovací stanice kladivová, s drtičem a děličem

Sestavy vzorkovacích stanic je možné kombinovat podle konkrétních požadavků na vzorkování.

Zařízení vzorkovacích stanic lze přizpůsobit požadavkům vzorkovaného materiálu se zvýšenou teplotou (až 350°C) nebo pro prostředí vyžadující certifikaci ATEX.

Popis

VZORKOVACÍ STANICE ŠNEKOVÁ
Zařízení je určeno k automatickému odběru vzorků materiálu ze skluzových potrubí, násypek, výpadových hlav pneumatických dopravních žlabů a podobných prostorů, ve kterých se pohybuje materiál volným pádem. Zařízení je použitelné pro suché, sypké, nelepivé práškové nebo jemně granulované materiály (do maximální velikosti zrna 3 mm).
Přípustná teplota materiálu je pro provedení SSM 01-120 do 120°C. Na přání je možno vyrobit zařízení pro vyšší teploty.

VZORKOVACÍ STANICE ŽLABOVÁ
Zařízení je určeno k automatickému odběru vzorků materiálu z pneumatických dopravních žlabů. Zařízení je použitelné pro všechny materiály, které jsou vhodné k dopravě dopravními žlaby.
Přípustná teplota materiálu je pro provedení FSM 01-120 do 120°C, na přání je možno vyrobit zařízení pro vyšší teploty.

HOMOGENIZACE VZORKŮ
Podle požadavků technologie výroby je možno do skluzového potrubí vřadit homogenizátor vzorků. Slouží k homogenizaci odebraných dílčích vzorků. Vzorky propadávají skluzovým potrubím do nádoby homogenizátoru, kde se promíchávají lopatkami míchacího zařízení s elektropřevodovkou. Homogenizátor je navržen pro pracovní objem 25 dm3 a maximální objem je 32 dm3.

ELEKTROROZVADĚČ k vzorkovacím stanicím šnekových a žlabovým
Elektrorozvaděče jsou dodávány ve dvou variantách. První varianta slouží k ovládání jednoduché sestavy vzorkovacích stanic, která je bez homogenizátoru. Tato ovládací jednotka je postavena na bázi řídícího automatu Allen Bradley PICOTM nebo Siemens LOGO!.
Druhá varianta elektrorozvaděče je určena pro řízení složitější sestavy vzorkovacích stanic s homogenizátorem. Tato řídící jednotka je postavena na bázi řídícího automatu Allen Bradley FLEX LOGIX nebo Siemens SIMATIC S7-315 2DP. Pro komunikaci s nadřízeným řídícím systémem provozu je použito rozhraní ETHERNET nebo PROFIBUS.

VZORKOVACÍ STANICE S KLADIVOVÝM ODBĚROVÝM ZAŘÍZENÍM
Zařízení je určeno k automatickému odběru vzorků materiálu z běžícího dopravního pásu v normálním prostředí, za provozních teplot nad bodem mrazu. Zařízení je použitelné pro suché, sypké, nelepivé granulované materiály (do maximální velikosti zrna 150 mm). Celý proces odběru a následného zpracování vzorku je řízený řídícím automatem s možností kontroly a přerušení vzorkování nadřízeným systémem.

VZORKOVACÍ STANICE S LOPATKOVÝM ODBĚROVÝM ZAŘÍZENÍM
Zařízení je určeno k automatickému odběru vzorků materiálu ze skluzu nebo z přesypu běžícího dopravního pásu v normálním prostředí za provozních teplot nad bodem mrazu. Zařízení je použitelné pro suché, sypké, nelepivé granulované materiály (do velikosti zrna 40 mm; max. 60). Celý proces odběru a následného zpracování vzorku je řízen řídícím automatem s možností kontroly a přerušení vzorkování nadřízeným systémem.
Vzorkovací stanice umožňuje odebrání průřezového vzorku za určitý časový úsek.

VZORKOVACÍ STANICE S PÍSTOVÝM ODBĚROVÝM ZAŘÍZENÍM
pro vzorkování horké surovinové moučky
Vzorkovací stanice horké surovinové moučky je navržena jako jednoúčelový stroj a je určena k automatickému odběru vzorků horkého jemně mletého práškového materiálu do maximální velikosti zrna 1 mm. Vzorkovač není konstruován do prostředí s nebezpečím výbuchu. Maximální přípustná teplota prostředí vzorkovaného materiálu je 1000°C.
Vzorkovací stanice je dimenzována kapacitně k odběru 4 - 6 dílčích vzorků v průběhu 1 hodiny, které jsou průběžně homogenizovány a chlazeny a výsledný vzorek o velikosti cca 300 g je připraven k odběru v přenosné nádobě na vzorek.

Rozdělení

dsd-odber vzorku th01 dsd-uprava vzorku th01 dsd ulozeni th01
ODBĚRNÉ PRVKY ÚPRAVA VZORKU  ULOŽENÍ
     
 dsd sklad vzorku    
SKLADOVÁNÍ