Šnekový dvouplášťový chladič

Kompletní ochlazování bez starostí
  • dlouhodobý provoz bez údržby
  • minimální vibrace a hluk
  • žádná nutnost seřizování

Šnekové chladiče jsou určeny pro snížení teploty práškového materiálu.
Chlazení probíhá ve dvou stupních chladiče. První stupeň je tvořen dvojitou šnekovnicí, uloženou ve dvou trubkách, umístěných těsně vedle sebe. Teplo chlazeného materiálu je odváděno vodou, která protéká dvojitými stěnami trubek a víka a též dutými hřídeli šnekovnice. Vysoké intenzity chlazení je dosaženo promícháváním chlazeného materiálu lopatkami, přivařenými ke šnekovnici, které s malou vůlí prochází nad dnem koryta. Chlazený materiál postupuje do druhého stupně chladiče, který je tvořen trubkovým šnekem, který se skládá z trubky a šnekovnice. Trubka má dvojitou stěnu, kterou protéká chladicí voda, která rovněž protéká dutou hřídelí.
Výpad materiálu mezi prvním a druhým stupněm chladiče a na výstupu z druhého stupně do turniketu pneumatické dopravy je uskutečněn přechodovým kuželem, který je zvenčí překryt skelnou tkaninou.
Ke žlabu a trubce jsou přivařeny příruby s odnímatelnými čely. Šnekovnice jsou uloženy ve valivých ložiscích, která jsou uložena v samostatných nebo přírubových domcích.

První stupeň šnekového chladiče pohání dvě nástrčné převodovky s elektromotory firmy SEW. Pracovní otáčky obou elektromotorů se nastavují během zkušebního provozu chladiče, případně lze otáčky regulovat podle momentálního výkonu rotační pece.

Chladící vodu pro hřídele šnekovnic přivádí i odvádí rotační přivaděče našroubované na konce hřídelí. To umožňuje dlouhodobý provoz bez údržby. Aby se však hřídele nepoškodily, musí být při otáčení vždy naplněny vodou. Díly chladiče jsou vyrobeny z materiálu 17 251, díly chlazené vodou pak z materiálu 17 240. Oba stupně chladiče jsou uloženy na podpěrných ocelových konstrukcích, které umožňují v malém rozsahu měnit sklon šnekových chladičů a tím změnit rychlost postupu materiálu i intenzitu chlazení.
Potřeba změny sklonu obou stupňů chladiče se ověřuje během zkušebního provozu.

Konstrukční řešení snižuje na minimum vibrace a hluk chladicího zařízení. To je kotveno na ocelovou nosnou konstrukci podpěrnými patkami. Právě nosná konstrukce umožňuje v malém rozsahu měnit sklon chladičů posunutím podpěr. Nosná konstrukce se upevňuje pomocí kotevních šroubů v betonové podlaze. Chladič je konstrukčně proveden bez nutnosti seřizování, pracuje v rozsahu nastavených výrobních parametrů. Provozní otáčky lze měnit frekvenčními měniči elektromotorů podle provozních zkušeností a výkonu rotační pece, v níž je produkt ochlazován.

dsd-snekovy dvouplastovy chladic th01
dsd-snekovy dvouplastovy chladic th02
dsd-snekovy dvouplastovy chladic th03