Turnikety

Rotační turniketový podavač

Rotační turniketový podavač (dále jen RTP) sestává z lopatkového hřídele poháněné elektromotorem a uloženém v prachotěsném svařovaném tělese. Lopatky hřídele jsou opatřeny lamelami. Těleso je na vstupu a výstupu opatřeno připojovací přírubou. Používá se pro stejnosměrné podávání a dávkování suchých, nelepivých a sypkých hmot o zrnitosti menší než 3 mm. RTP není určen pro použití v potencionálně výbušném prostředí.

Hlučnost zařízení nepřesahuje hlučnost pohonu.

dsd-turnikety th01
dsd-turnikety th02
dsd-turnikety th03