Uzávěry

Šoupátkový uzávěr

Šoupátkový uzávěr (dále jen ŠU) slouží k uzavření, nebo škrcení průtoku provozního média. Uzavírací deska se uvádí do pohybu otáčením ručním kolem, řetězovým kolem, el. motorem přes převodovou skříň nebo pneumatickým válcem. Uzavírání se provádí točením pohybového šroubu ve směru hodinových ručiček, u pneum. válců dopředným pohybem.

Slouží jako uzavírací nebo škrtící orgán pro suché, nelepivé prachové, zrnité materiály (např. surovinová moučka, všechny druhy cementů, popílek elektroodlučovačů, mletého vápence, bauxitu, kovových aglomeračních prachů, práškových rud apod.).

Maximální provozní teplota do 120°C provedení standard.

Maximální provozní teplota do 250°C provedení nerez.

Hlučnost zařízení nepřesahuje hlučnost pohonu.

dsd-uzavery th01
dsd-uzavery th02
dsd-uzavery th03