Odlučování hrubých částic

Na správném místě, ve správný čas
  • Zlepšuje funkci dopravní linky
  • Zvyšuje výkon dopravní linky
  • Zabraňuje poškození dopravní linky
  • Třídí dopravovaný materiál
  • Zkvalitňuje produkci celé linky

Odlučovač hrubých částic je důležitou součástí pneumatické fluidní dopravy. Bývá vřazen do dopravní linky v místech, kde je nutno odloučit hrubé částice, kovové úlomky a podobné nežádoucí vměstky z dopravovaného materiálu. Zejména potom tam, kde by mohlo následně dojít k poškození navazujícího technologického zařízení. Například před vstupem do dynamického třídiče, balicích strojů a podobně. Zachycené částice jsou pravidelně odebírány z odlučovače rotačním uzávěrem nebo dvojicí synchronizovaných pneumaticky ovládaných šoupátkových uzávěrů na výpadu z odlučovače.

Odloučená směs je dále v čisticím boxu rozdělena na materiál, který se vrací zpět do oběhu a na hrubé částice, shromažďované v kovovém kontejneru.

dsd-odlucovani th01
dsd-odlucovani th02
dsd-odlucovani th03