Čeřící zařízení

Sypké materiály odeberete bez potíží
  • Plynulý odběr materiálu
  • Úplné vyprázdnění sil a zásobníků
  • Provzdušnění skladovaného materiálu
  • Trvalý přívod vzduchu
  • Optimalizace dopravy materiálu

Provzdušňovacích čeřicích zařízení se užívá k vyprazdňování materiálu ze sil a zásobníků. Při skladování sypkých materiálů v zásobnících a silech totiž často dochází k vytvoření klenby v materiálu při jeho odběru ze spodní části zásobníku. Pro úplné vyprázdnění zásobníku je v těchto případech nutné tuto klenbu narušit. Tomuto jevu se čelí správným provzdušňováním. Při správně navrženém systému se klenba netvoří a materiál se odebírá plynule a bez potíží. Provzdušňovací a dopravní zařízení pro prachové sypké materiály se nazývá čeřicí žlaby.

Čeřicí žlab se skládá z plechového tělesa, které je potaženo napnutou tkaninou propouštějící vzduch. Čeřicí žlaby se upevňují na dně sila nebo zásobníku se sklonem ve směru dopravy. Pro vypouštění skladovaného materiálu ležícího na žlabu v sile se zahájí přívod stlačeného vzduchu od zdroje potrubím nebo hadicemi do skříně žlabu. Tento stlačený vzduch rovnoměrně proniká napnutou tkaninou, kterou je skříň žlabu potažena. Poté stlačený vzduch vniká do skladovaného materiálu a obohacuje jej vzduchem. Toto obohacení vzduchem snižuje hodnotu vnitřního tření skladovaného materiálu, který vlivem zemské přitažlivosti stéká šikmo instalovaným žlabem směrem k výpadu ze sila. Skladovaný materiál a stlačený vzduch proudí dále přes dávkovací zařízení na výpadu ze sila do následně připojeného dopravního zařízení.

dsd-cereni th01
cereni th02
dsd-cereni th03